Opnieuw strijd om Franse werkweek

De 35-urige werkweek in Frankrijk is opnieuw inzet geworden van een felle confrontatie tussen links en rechts. Aanleiding is het rapport van een parlementaire commissie waarin gepleit wordt voor versoepeling. De conclusies werden gisteravond door de rechtse meerderheid in de commissie onderschreven. Nog voor de publicatie van het rapport, vandaag, liepen de linkse oppositie en de vakbonden te hoop tegen de `ideologische uitkomsten'.

De 35-urige werkweek is het symbool van het sociaal-economische beleid van de linkse regering-Jospin (1997-2002). Volgens een omstreden visie van links heeft de maatregel in een miljoen banen geresulteerd. Maar volgens de voorzitter van de vereniging van het midden- en kleinbedrijf Jean-Francois Roubaud, hebben buurlanden als Italië, Spanje en Groot-Brittannië een grotere banengroei gekend zonder de invoering van de 35-urige werkweek.

De maatregel is van meet af aan doelwit geweest van kritiek van rechts. President Jacques Chirac pleitte in zijn campagne voor zijn herverkiezing in 2002 voor een `versoepeling', omdat de economische groei en de organisatie in de verzorgingssector er door gefrustreerd zouden worden.

Een in oktober vorig jaar ingestelde, overwegend `rechtse' parlementaire commissie bepleit nu iedere sector de mogelijkheid te geven om in onderhandelingen met de sociale partners de arbeidstijd uit te breiden tot 39 uur. Er zou een lastenverlichting doorgevoerd moeten worden voor de honorering van overuren. Ambtenaren zouden tijd moeten kunnen `sparen'.

De socialistische oppositie noemde de conclusies direct `leugens, fouten en halve waarheden'. De vakbonden zagen er de invloed in van de werkgeversorganisatie Medef.

De confrontatie ligt politiek gevoelig voor de regering van Jean-Pierre Raffarin. Met het oog op de grote nederlaag bij de recent gehouden regionale verkiezingen heeft de regering `sociale samenhang' tot prioriteit verklaard van het beleid.