Onderzoek orthodoxe moskee

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en integratie) wil laten onderzoeken of het bestuur van de orthodoxe El Tawheed-moskee in Amsterdam strafrechtelijk moet worden vervolgd. In de moskee wordt literatuur verkocht waarin de onderdrukking van vrouwen en de besnijdenis van vrouwen wordt aangemoedigd.

Het CDA riep Verdonk gisteren in de Tweede Kamer op om het betreffende boek uit de handel te laten nemen en de moskeebestuurders strafrechterlijk te vervolgen. De minister zegde toe om samen met minister Donner (Justitie) te bekijken of het openbaar ministerie een onderzoek kan instellen. ,,Maar eerst moet duidelijk worden'', aldus Verdonk, ,,of hier sprake is van het aanzetten tot strafbare feiten.'' De minister benadrukte dat besnijdenis van vrouwen strafbaar is in Nederland.

Het Kamerlid Hirsi Ali (VVD) daagde het CDA naar aanleiding van de geschriften in de El Tawheed-moskee uit harde maatregelen van de VVD te steunen tegen moskeebesturen die genitale verminking aanmoedigen. De VVD wil die moskeeën eventueel sluiten. Het Kamerlid Sterk (CDA) achtte dit ,,niet effectief''. Zij zag meer in voorlichting aan en samenwerking met organisaties van moslimvrouwen. D66 wil naar aanleiding hiervan een debat over de vrijheid van meningsuiting.