Nuon te fel in België

Een Belgische rechtbank heeft gisteren elektriciteitsproducent Nuon veroordeeld wegens ongeoorloofde praktijken bij het werven van nieuwe klanten. Verkopers maakten zich volgens de rechtbank van koophandel in Hasselt schuldig aan misleiding van particulieren om hen over te halen naar Nuon over te stappen.

Voor elke nieuwe inbreuk moet Nuon een dwangsom van 10.000 euro betalen, met een maximum van 1 miljoen euro. Nuon gaat tegen het vonnis in beroep.

De klachten kwamen van elektriciteitsleverancier Luminus. Volgens een van de klachten verklaarde een verkoper aan potentiële klant dat Luminus failliet was. Een andere verkoper beweerde dat een boete moest worden betaald, indien het nieuwe contract niet werd getekend. Weer een ander deed zich voor als een vertegenwoordiger van Luminus. Ook werd beweerd dat Luminus zijn naam zou veranderen in Nuon.

Een zegsmanvan Nuon erkende in een reactie in dagblad De Standaard dat een aantal verkopers van Nuon te ver is gegaan. Maar hij vindt het vonnis overdreven, omdat het gaat om elf klachten op een totaal van 150.000 klanten.