NMa verdenkt elf betonbedrijven van prijsafspraken

De NMa verdenkt de elf Nederlandse betonondernemers van grootschalige overtredingen van de mededingingswet. Zij waren in de periode 1998-2002 betrokken bij illegale prijsafspraken. Vorig jaar vonden bij vijf bedrijven invallen plaats. Dat heeft een woordvoerster van de NMa bevestigd. Tot de onderzochte bedrijven hoort de Nederlandse Cement deelnemingsmaatschappij (NCD) waar de echtgenoot van minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, VVD), R. Platschorre, sinds 1998 een toezichthoudende functie heeft. Platschorre bevestigde in de Volkskrant dat er onderzoek loopt naar kartelafspraken bij NCD. Vorige week bevestigde Platschorre dat hij ook wist van kartelovertredingen bij TBI Holding waar hij tot 2001 een topfunctie vervulde.