Marktdenken

Ik begrijp nog altijd niet hoezeer het zogeheten marktdenken op zoveel enthousiasme kan rekenen. De prijs is namelijk de verrotting van de samenleving. Mijns inziens dan ook terecht formuleert Henk de Vos het op 8 april in deze krant als een balans met twee weegschalen: ,,Hoe meer de markt zich ontwikkelt, hoe meer gemeenschappen fragmenteren.'' Het marktdenken is een utopisch-economisch denken, dat er nooit oog voor heeft dat het samenleven en de menselijke waardigheid en ontplooiing een op zichzelf niet in geld uit te drukken waarde vertegenwoordigen waarvan we ons kennelijk onvoldoende bewust zijn. In die zin past het zeer om te debatteren over de waarde van onze samenleving op zichzelf en te werken aan het vergroten van het bewust besef bij alle inwoners van wat daaraan zozeer van waarde is.

    • F.M. Boon Delft