Maatregelen tegen terrorisme

Er komt een raad voor de nationale veiligheid onder voorzitterschap van premier Balkenende. Minister Donner (Justitie, CDA) is binnen die onderraad van de ministerraad belast met de algehele coördinatie. Hij beslist over het uitroepen van een verhoogde staat van waakzaamheid.

Een `alerteringssysteem', aangeduid met kleuren, treedt voor 1 juli in werking. Bij een bedreigende fase zullen politie en militairen zichtbaar op straat aanwezig zijn bij zogeheten soft targets zoals verkeersknooppunten en stations.

Verdachte ontmoetingsplaatsen, waaronder moskeeën, zullen zonodig worden gesloten. Illegalen die verdacht worden van betrokkenheid bij terreur worden met voorrang uitgezet. De regering van het land van herkomst wordt van de verdenking op de hoogte gebracht.

Deze maand nog komt Donner met een voorstel voor een wet die het mogelijk maakt om vertrouwelijke informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) te gebruiken in strafprocessen. Ambtsberichten van de inlichtingendienst AIVD mogen straks voor de rechter gebruikt worden als bewijsmateriaal.

De grondslag voor verdenking van terreurdaden wordt mogelijk uitgebreid. Minister Donner (Justitie, CDA) wil de termijnen van voorlopige hechtenis verlengen.

De privacywetgeving wordt aangepast om belemmeringen weg te nemen bij de uitwisseling van persoonsgegevens tussen landen binnen Europa en de Verenigde Staten.