Johannesevangelie

Anders dan kennelijk J.L. Heldring (NRC Handelsblad, 8 april), beschik ik niet over de tekst van de preek van ds. Hudig bij de bijzetting van koningin Juliana.

Maar afgaande op mijn herinnering is het niet juist dat, zoals Heldring schrijft, ds. Hudig de vrede in het citaat van het Johannesevangelie niet zou hebben gedefinieerd.

Ik meen mij zeer helder te herinneren dat ds. Hudig erop wees dat hier inderdaad niet werd gedoeld op de vrede zoals de wereld die kent zij wees erop dat Jezus dat ook uitdrukkelijk zegt namelijk afwezigheid van oorlog, maar op de vrede die het gevolg is van datgene waarin Jezus de mensen voorging: het radicaal kiezen voor gerechtigheid. En dat was, wat mij betreft, het enige element dat theologisch van belang was in haar overigens theologisch vrijwel inhoudsloze preek.

Ik voeg er voor Heldring nog aan toe: het aantrekkelijke van deze interpretatie is dat bovendien alleen deze innerlijke vrede te verenigen is met de tweedracht die een radicale keuze voor gerechtigheid blijkt te zaaien, waarmee de mogelijke discrepantie met Matheus 10:34 uit de wereld is.

    • O.L.E. Jongmans