Informatie AIVD mag als bewijs in strafzaak dienen

Vertrouwelijke informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zal binnenkort worden toegelaten als bewijs in strafprocessen tegen verdachten van terreur. Minister Donner (Justitie, CDA) stuurt nog deze maand een wetsvoorstel naar de ministerraad dat `afgeschermde getuigenverhoren' mogelijk maakt. Ambtsberichten van de AIVD mogen rechtstreeks als bewijs dienen in strafzaken.

Donner maakte dit gisteren bekend in een debat met de Tweede Kamer over bestrijding van terrorisme naar aanleiding van de aanslagen in Madrid op 11 maart.

De minister wil de mogelijkheden van inlichtingendiensten en politie verruimen om een groep van ongeveer 150 potentiële terroristen te observeren. Ook wil hij de duur van voorlopige hechtenis bij verdenking van terrorisme verlengen. Het kabinet overweegt verder ,,de grondslag voor verdenkingen van mensen'' te verbreden. Ontmoetingsplaatsen waar terreurdaden worden voorbereid moeten kunnen worden gesloten, ook als het om moskeeën gaat.

De rechter-commissaris krijgt in het wetsvoorstel over de AIVD bij strafrechtelijk onderzoek de mogelijkheid medewerkers van deze dienst anoniem te horen. In een proces-verbaal moet hij daarna aangeven waarom bepaalde informatie wegens de staatsveiligheid niet kan worden vermeld. De rechter krijgt de mogelijkheid de rechter-commissaris opdracht te geven om ambtsberichten van de AIVD op betrouwbaarheid te toetsen. De rechter moet vervolgens toetsen of de bevindingen van de rechter-commissaris voldoende bewijs opleveren. In het wetsvoorstel wordt het bewijsrecht zodanig aangepast dat ambtsberichten van de AIVD de status krijgen van een volwaardig schriftelijk stuk waaraan de rechter zonder beperkingen bewijskracht kan toekennen.

Volgens de minister sluit de voorgestelde procedure aan bij Europese rechtspraak die beperking van de rechten van de verdediging aanvaardbaar acht als de staatsveiligheid in gevaar is.

Donner wil het voorstel deze maand in de ministerraad bespreken en vervolgens via een spoedprocedure naar de Tweede Kamer sturen. De gebruikelijke consultatieronde langs de rechterlijke macht, de advocatuur en andere directbetrokkenen slaat hij over. ,,Consultatie van de Orde van Advocaten heeft geen klap te maken met de rechtstaat'', zei hij.

DEBAT: pagina 2

HOOFDARTIKEL: pagina 9