Incompatibiliteit

In het artikel `Duale gemeentepolitiek werkt' (NRC Handelsblad, 6 april) vinden vier burgemeesters ,,de spagaat van de burgemeester als voorzitter van de raad en voorzitter van het college [...] juist een uitdaging de verbindende rol tussen beide bestuursorganen te spelen''. In werkelijkheid gaat het hier om een incompatibiliteit van jewelste met in de praktijk aantoonbaar ongewenste situaties als gevolg. Daar zou op zeer korte termijn door middel van wetgeving een definitief einde aan gemaakt dienen te worden.

Ter vergelijking: als de minister-president tevens voorzitter zou zijn van de Staten-Generaal, zou dat strijd opleveren met de trias politica. In de gemeentelijke verhoudingen bestaat die strijd wel. Daarom: werk aan de winkel voor de minister van bestuurlijke vernieuwing!

    • Betty Ackermann
    • Secr. Stichting Park Merwestein te Dordrecht