Hobbykippen in toekomst gespaard

De pluimveesector wil stappen zetten om hobbydieren bij een toekomstige uitbraak van dierziekten te behoeden voor ruiming. Volgens de Stichting Solidariteit Pluimveehouderij wordt gewerkt aan een systeem waarbij de hobbykippen van het commercieel gehouden pluimvee gescheiden blijven.