Half miljoen mensen zijn nu werkloos

Het aantal werklozen heeft de half miljoen bereikt in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat zijn er 128.000 meer dan vorig jaar. De werkloosheid is het hoogst sinds 1996.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd.

De werkloosheid neemt sneller toe. In het afgelopen kwartaal kwamen er gemiddeld 14.000 werklozen per maand bij, tegenover een gemiddelde aanwas van 8.000 een half jaar geleden. Dat is de sterkste stijging sinds het begin van de huidige laagconjunctuur. In totaal heeft 6,6 procent van de beroepsbevolking geen werk. Een jaar geleden was dat nog 5 procent, en over het jaar 2002 ruim 4 procent. ,,Door seizoensinvloeden is de werkloosheid in het eerste kwartaal altijd hoger'', aldus het CBS. Na correctie voor deze invloeden komt de werkloze beroepsbevolking in januari, februari en maart uit op 483.000 in plaats van 500.000.

Vooral de jeugdwerkloosheid liep volgens het CBS flink op, van 9,9 procent vorig jaar naar 13,8 procent nu. Van alle jongeren tussen 15 en 24 die onderdeel uitmaken van de beroepsbevolking (mensen die 12 uur of meer per week betaald werk verrichten of willen verrichten) zijn er 122.000 werkloos. Dat zijn er 34.000 meer dan vorig jaar.

Onder vrouwen liep de werkloosheid sneller op dan onder mannen; met bijna twee procentpunten tot 7,5, tegenover een stijging van 1,4 procentpunt tot 6 procent voor mannen.

De werkgelegenheid blijft krimpen. Het CBS constateert dat het aantal werkende mensen van de beroepsbevolking daalde tot 7,03 miljoen. Dat zijn er 52.000 minder dan in het eerste kwartaal van 2003, toen de daling van de werkgelegenheid inzette.

Het CWI, het Centrum voor Werk en Inkomen, dat een andere definitie van werkloosheid hanteert, komt uit op een totaal van 714.000 werklozen in maart van dit jaar. Het CWI telt iedereen mee die zich heeft geregistreerd als werkzoekende, ook het substantiële aantal mensen dat (tijdelijk) niet kan werken en mensen die wel werk hebben, maar bij het CWI staan ingeschreven omdat ze een vaste of een betere baan willen hebben. Deze twee groepen telt het CBS niet mee. Het CWI komt voor maart uit op een werkloosheidspercentage van 9,5.