`Grondwet niet af voor verkiezingen'

Minister Bot (Buitenlandse Zaken) acht de kans op een akkoord over een Europese grondwet vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement van 10 juni ,,gering''. Dit heeft hij vanmorgen verklaard tijdens overleg in de Tweede Kamer.

De Kamer had er eerder juist krachtig op aangedrongen bij het kabinet alles te doen om voor die datum overeenstemming te bereiken, zodat de kiezers al een oordeel kunnen vellen over de uitkomst van de onderhandelingen.

De Kamerleden drukten Bot vanmorgen nogmaals op het hart zoveel mogelijk vaart te zetten achter de onderhandelingen. Maar Bot onderstreepte dat de kwestie heel zorgvuldig moet worden afgewikkeld. ,,Een tweede mislukking kunnen we ons niet permitteren'', aldus Bot in een verwijzing naar de mislukte Europese top over de concept-grondwet eind vorig jaar.

Volgens Bot zijn er nog zo'n twintig substantiële punten overgebleven, waarover de onderhandelingen nog moeten beginnen. Daaronder vallen ook een paar Nederlandse eisen omtrent de financiële afspraken in EU-verband voor de langere termijn. De VVD'er Van Baalen herinnerde Bot voorts aan de eis van de Kamer dat elke lidstaat een eigen commissaris in de Europese Commissie moet behouden. Ook veel andere kleine EU-leden hechten aan deze eis.

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken, wiens land thans voorzitter is van de EU, inventariseert nu achter de schermen de standpunten van de 15 huidige en de 10 aanstaande lidstaten. Bij het informele overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken van later deze week staat het thema van de grondwet niet eens op de agenda. Bot voorspelde dat de Ieren pas op z'n vroegst eind deze maand met nieuwe procedurevoorstellen willen komen.

Bot hield de Kamerleden voor dat het onderhandelingsspel er niet eenvoudiger op is geworden, nu er 25 landen meedoen. ,,Dat is geen eenvoudige opgave'', zei Bot.

Mochten de Ieren er de komende paar maanden niet in slagen de onderhandelingen over de grondwet af te ronden, dan zou die taak aan Nederland kunnen toevallen. Dat wordt per 1 juli voor een half jaar voorzitter van de EU.