Friesland geeft meer subsidie aan festival Oerol

De provincie Friesland verdrievoudigt de subsidie aan het jaarlijkse Oerol Theaterfestival op Terschelling. Dat is gisteren bekendgemaakt. De bijdrage aan het festival zal nu jaarlijks €90.000 bedragen. Het bestuur van het festival stuurde eerder een `brandbrief' aan de provincie, waaruit duidelijk blijkt dat het artistieke voortbestaan van Oerol zonder structurele steun in gevaar komt. Deze toezegging is ,,de mogelijke redding van Oerol'', aldus voorzitter Kees van Twist. Volgens artistiek directeur Joop Mulder heeft de provincie Friesland ingezien ,,dat Oerol absoluut niet uit Friesland mag verdwijnen. Oerol is in artistiek opzicht het grootste evenement in het noorden.'' Ook in economisch opzicht is het festival volgens hem onmisbaar. ,,Lange tijd meende dacht de provincie dat het festival zichzelf kon bedruipen. Dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn, zeker niet wanneer we elk jaar met nieuwe, belangwekkende voorstellingen en initiatieven komen.'' Ook bij in het kader van het Kunstenplan 2005-2008 heeft Oerol een verdrievoudiging van de structurele subsidie aangevraagd. Maandag wordt de uitslag daarvan bekend.