`Flitsscheiding moet blijven'

Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen het voorstel van minister Donner (Jusitie, CDA) om versnelde scheidingsprocedures zonder tussenkomst van de rechter af te schaffen. Dit blijkt uit de reacties van de verschillende partijen op een brief van de minister.

Bij de zogenoemde flitsscheidingen wordt een huwelijk omgezet in een geregistreerd partnerschap dat daarna eenvoudig door de notaris ontbonden kan worden. In een brief aan de Tweede Kamer uitte Donner gisteren zorgen over de toename van het aantal flitsscheidingen. Een bezwaar is dat een aantal landen, waaronder Duitsland, de flitsscheiding niet erkennen. Mensen die na een flitsscheiding in Duitsland trouwen maken zich daardoor schuldig aan bigamie, aldus Donner. Daarnaast is het bij een flitsscheiding niet wettelijk verplicht om een omgangsregeling voor de kinderen te treffen.

Donner wijst ook andere scheidingsmogelijkheden buiten de rechter principieel af. Hij vindt een huwelijk een ,,bijzondere'' verbintenis, die niet als een contract ontbonden mag worden.

Bij de wettelijke erkenning van het homohuwelijk in 2001 werd het mogelijk een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk en omgekeerd. Daarmee kregen geregistreerde homoparen de kans alsnog `officieel' te trouwen. Met deze regeling werden ook flitsscheidingen mogelijk. Het afschaffen van de regeling heeft geen gevolgen voor het homohuwelijk, alleen de eenvoudige omzetting wordt onmogelijk. VVD, D66, PvdA, GL en LPF zijn tegen het plan van Donner. Kamerlid Luchtenveld (VVD) komt binnen een week zelf met een wetsvoorstel om scheidingen zonder rechter te regelen.

De Vereniging Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat is verbaasd over de brief van Donner omdat zij menen dat juist bij flitsscheidingen onder leiding van een notaris de scheidende partners goede afspraken maken.