Export nieuwe EU-leden beperkt

Ruim duizend voedselproducerende bedrijven in zeven van de tien landen die per 1 mei bij de Europese Unie komen zullen hun waren voorlopig niet naar andere EU-landen mogen exporteren.

Dit heeft de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie, vanmorgen bekendgemaakt. Het betreft in totaal 1006 bedrijven uit Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije. Dit komt overeen met acht procent van het totaal aantal voedselproducerende firma's in de tien toetredende EU-landen. Zij krijgen maximaal een jaar de tijd hun bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met de regels van de EU. Volgens verantwoordelijk Europees Commissaris David Byrne (Gezondheid en Consumentenbescherming) is er in de nieuwe EU-landen op het terrein van de voedselveiligheid de afgelopen tijd belangrijke vooruitgang geboekt. Ook voor de nieuwe EU-landen geldt vanaf 1 mei de veel strengere regelgeving zoals die nu al van kracht is in de vijftien landen van de huidige Unie. Bij de toetreding van Griekenland, Spanje en Portugal in de jaren tachtig golden deze strenge toelatingseisen nog niet omdat de gemeenschappelijke markt destijds minder gereguleerd was.

In de overgangsperiode van maximaal een jaar mogen de bedrijven die nog niet volledig aan de regels voldoen hun producten alleen op de thuismarkt afzetten, zoals ook nu het geval is. Export naar andere EU-landen mag niet, zolang ze hun bedrijfsvoering niet op EU-peil hebben gebracht.

De Europese Commisie maakte vanmorgen tevens bekend dat de grenscontroles in de nieuwe landen zullen worden verscherpt om er op toe te zien dat geen voedsel uit `derde' landen de EU binnenkomt dat niet aan de maatstaven van de EU voldoet.

De uitzonderingsbepalingen die nu van kracht worden waren indertijd een belangrijke voorwaarde van de Tweede Kamer om akkoord te gaan met de uitbreiding van de EU met tien landen, waaronder acht landen in Midden- en Oost-Europa alsmede Cyprus en Malta. Voor de VVD, die aanvankelijk zeer kritisch stond tegenover de uitbreiding met alle tien kandidaten tegelijk was dit zelfs een doorslaggevende reden om alsnog in te stemmen met de toetreding van tien nieuwe landen.