Snel loket voor topwerknemer

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) komt nog deze maand met een voorstel om hoogopgeleide werknemers van buiten de Europese Unie sneller een werk- en verblijfsvergunning te geven. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie vandaag gezegd.

De wachttijden voor hoogopgeleide werknemers om in Nederland een werk- en verblijfsvergunning te krijgen, behoren tot de langste in de Europese Unie. Bovendien zijn de toelatingsleges hoog, zo'n 460 euro. Wetenschappers en werknemers die bij Nederlandse instituten en bedrijven gemakkelijk werk zouden kunnen vinden, zouden Nederland daarom mijden en kiezen voor andere EU-landen of de Verenigde Staten.

Het kabinet beloofde eind vorig jaar om deze maand met een concreet voorstel te komen voor een `één-loketsysteem' waarmee Nederlandse bedrijven en instellingen snel een werk- en verblijfsvergunning voor een buitenlandse werknemer kunnen aanvragen. Het leek tot nu toe onzeker of dit gehaald zou worden, omdat juristen van de ministeries van Sociale Zaken en Justitie er niet in slaagden om de juridische obstakels voor een snellere procedure op te ruimen.

Dit tot ergernis van minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66), die sprak van ,,juridische haarkloverij''. Het ministerie van Justitie zegt dat er nooit sprake is geweest van onwil, maar dat de procedures ,,zorgvuldig moeten zijn''.

Brinkhorst overlegde gisteren overigens met de Tweede Kamer over `innovatie'. Kamerlid Van Dam (PvdA) bracht een motie in om veel subsidies voor innoverende bedrijven af te schaffen en het geld hiervoor te besteden aan fiscale aftrekposten, omdat de uitvoeringskosten van subsidies hoger liggen dan van aftrekposten. De VVD en GroenLinks ondersteunden de motie, maar Brinkhorst ontraadde die. Instituten zonder winstoogmerk, zoals TNO, hebben geen baat bij aftrekposten, zei hij. Als 300 miljoen van de 360 miljoen euro aan subsidies zou worden geschrapt komt dat bijna neer op afschaffing. Voor de WBSO, een aftrek voor innoverende bedrijven, is 400 miljoen euro beschikbaar.