Porno-spam alleen met boodschap

Pornografische spam moet in de Verenigde Staten voorzien worden van een waarschuwing. Verzenders van deze ongewenste e-mail zijn vanaf 19 mei verplicht hun boodschappen te markeren met de tekst `Sexually-Explicit'. Ontvangers weten dan meteen dat het om seksberichten gaat. Dat heeft de Federal Trade Commission (FTC), de Amerikaanse toezichthouder op het gebied van handelsregels, gisteren besloten.

De berichten mogen ook geen pornografische foto's meer bevatten. De spam mag slechts verwijzen naar internetadressen, waar de afbeeldingen te vinden zijn. Ook zijn verstuurders van porno-spam verplicht een postadres mee te zenden en aan te geven hoe ontvangers in het vervolg van de spam verschoond kunnen blijven.

In Nederland is nog geen anti-spamwetgeving van kracht. Volgende week behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel van minister Brinkhorst (Economische Zaken). In oktober had de Nederlandse wetgeving al in lijn moeten zijn met Europese anti-spamregels.