Plan voor aanslag Boedapest gold joods museum

De Hongaarse politie heeft een Hongaar van Palestijnse afkomst gearresteerd wegens een plan het Holocaust-museum in Boedapest op te blazen. De melding van gisteren dat de bezoekende Israëlische president Moshe Katzav het doelwit van de aanslag zou zijn, is door de politie later tegengesproken.

De politie maakte gisteren melding van drie arrestaties. Het ging om Arabieren die een aanslag in de zin zouden hebben ,,in verband met'' het driedaagse bezoek van Katzav aan Hongarije. Later werd gezegd dat twee van de drie arrestanten – een Palestijn en een Syriër – inmiddels wegens gebrek aan bewijs voorlopig zijn vrijgelaten. De derde arrestant is de man die de aanslag op het Holocaust-museum plande; het gaat om een Hongaarse tandarts, van oorsprong Palestijn, die tevens als imam van een kleine moskee in Boedapest werkt. Volgens de politie was men hem op het spoor gekomen na een tip van een andere Palestijn, die door de tandarts was gevraagd de aanslag uit te voeren. De tandarts wilde volgens afgeluisterde telefoongesprekken explosieven aanschaffen voor een aanslag op een ,,joods museum''. Aangenomen wordt dat hij het Holocaust-museum bedoelde – al heeft de synagoge van Boedapest ook een museum.

President Katzav zelf zei dat hem aanvankelijk ook was meegedeeld dat hij het doelwit van de aanslag was. ,,Er was een aanwijzing dat ik een doelwit was, maar later zei men dat dat niet zeker was'', aldus de president.

Het Holocaust-museum, dat herinnert aan het lot van de 600.000 Hongaren (onder wie 437.000 joden) die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's zijn vermoord, wordt morgen officieel geopend door Katzav. Het plan van de tandarts zou echter nog in een embryonaal stadium verkeren. Bij een huiszoeking in zijn woning zijn noch wapens, noch explosieven gevonden, zo liet de politie gisteren weten. Er was ook nog geen datum voor de aanslag; wel zijn bij de huiszoeking veel belastende documenten gevonden.

President Katzav werd gisteren met alle eer ontvangen door zijn Hongaarse ambtgenoot Ferenc Mádl. Het programma van het bezoek is in verband met Katzavs veiligheid tot vier keer toe drastisch gewijzigd. Al na de aanslagen in Madrid op 11 maart zijn de veiligheidsmaatregelen in de Hongaarse hoofdstad verbeterd. Zo is het aantal politiemannen op straat met een kwart uitgebreid en worden vooral de stations en de luchthaven van Boedapest zwaarder bewaakt. Hongarije heeft in Irak een contingent van driehonderd militairen.