PGGM-adviseur

In het artikel Een oliereus met kramp in de kuiten (10 april, pagina 23/24) wordt PGGM-medewerker Gerrit Mosselman opgevoerd. De zegsman, adviseur van PGGM's directeur beleggingen, heet echter Gerrit Russelman.