Op de Antillen is alleen het pensioen van politici riant

Ook op de Antillen woedt al jaren een discussie over de hoogte van ministerssalarissen. De Antilliaanse premier en de ministers verdienen fors minder dan de topambtenaren die hen adviseren. Daar staat tegenover dat de bewindslieden een riante pensioenregeling hebben.

Maar voor het salaris hoeft een Antilliaan geen minister of premier te worden. Miguel Pourier viel in 1994 terug van een bankierssalaris naar zo'n 9.000 gulden (ongeveer 4.500 euro) per maand toen hij het premierschap aanvaardde. Het premiersalaris is sindsdien niet bijgesteld.

Een minister zit daar nog een paar honderd gulden onder, terwijl een topambtenaar 12.000 gulden (ongeveer 6.000 euro) verdient. Als een minister werkloos wordt, ontvangt hij een wachtgeldregeling van 70 procent van zijn salaris. De duur van die uitkering is maximaal een jaar.

In de jaren negentig begon op de Antillen een discussie over de ministerspensioenen, want in tegenstelling tot het salaris en de wachtgeldregeling, zijn die wel aantrekkelijk. Voor ieder jaar dat men minister is, bouwt men 25 procent van zijn pensioengrondslag op; in vier jaar tijd heeft men dus het recht op een vol pensioen opgebouwd, dat al op 45-jarige leeftijd wordt uitgekeerd. De rest van de bevolking stopt pas op 60-jarige leeftijd met werken.

De regering-Pourier wilde wel praten over een afgeslankte pensioenregeling, maar alleen als de salarissen voor ministers zouden worden opgeschroefd tot minstens het niveau van een topambtenaar. Deze verschuiving zou op termijn een kostenbesparing opleveren, maar bleek politiek onhaalbaar. Het politieke klimaat tijdens het kabinet-Pourier werd gedomineerd door bezuinigingen. De regering moest fors snijden in het ambtelijk apparaat en de overige uitgaven om zo in aanmerking te komen voor goedkeuring van het Internationaal Monetair Fonds. Dat was nodig om extra steun uit Nederland te kunnen krijgen. Ministers die meer gingen verdienen terwijl anderen inleverden, pasten niet in dat beeld.

Sindsdien roept bij tijd en wijle een pressiegroep dat de ministerspensioenen naar beneden moeten. Over verhoging van de ministerssalarissen naar die van topambtenaren heeft niemand het meer.