`Ministerssalaris moet helft hoger'

De salarissen van ministers moeten op termijn met vijftig procent worden verhoogd. Dat is nodig om het ministerssalaris als maximum te kunnen stellen voor de salarissen in de publieke sector. Dat adviseert een commissie onder voorzitterschap van oud-minister Dijkstal. Een meerderheid in de Tweede Kamer en minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) voelen niet voor salarisverhoging op korte termijn, zo blijkt uit eerste reacties op het rapport.

Remkes wil hooguit de eerste stappen zetten om salarisverhoging in een volgende kabinetsperiode mogelijk te maken. PvdA, VVD en CDA bepleiten in eerste instantie het afromen van de salarissen van topambtenaren om het gat tussen de salarissen van topambtenaren en ministers te verkleinen.

In het rapport `Over dienen en verdienen' wordt geconstateerd dat topambtenaren gemiddeld dertig procent meer verdienen dan ministers. Dat komt vooral doordat de ministerssalarissen (122.561 euro) sinds 1981 niet meer substantieel zijn verhoogd, terwijl die van topambtenaren wel zijn gestegen. Volgens Dijkstal is dat een onrechtvaardige achterstand, die nog deze kabinetsperiode moet worden gerepareerd.

In het debat over ministerssalarissen speelt volgens minister Remkes vaak ,,een subjectieve, emotionele factor. Ze krijgen het wel, maar verdienen ze het ook?'' Ook speelt volgens hem een rol dat het huidige kabinet ,,van iedereen vraagt om de lonen te matigen''. Het huidige kabinet zal hooguit de eerste stappen zetten voor salarisverhogingen voor een volgend kabinet.

De Nederlandse ministerssalarissen zijn ook fors lager dan die van ministers in omringende landen, blijkt uit het rapport. Zo verdient een minister in België 167.208 euro, in Luxemburg 140.676 euro en in Denemarken 141.168 euro. In de private sector zijn de verschillen nog groter, terwijl, aldus het rapport, ,,de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een minister niet kleiner zijn dan die van topfunctionarissen in de private sector''.

salarissen: pagina 3

hoofdartikel: pagina 11