Lagere groei bij WW-uitkeringen

Het aantal werkloosheidsuitkeringen is in de tweede helft van vorig jaar minder hard gegroeid dan in de eerste zes maanden van 2003. Tussen juli en december 2003 steeg het aantal WW-uitkeringen met 6.000 per maand tot een totaal van 287.000.

In de eerste zes maanden van vorig jaar bedroeg de groei gemiddeld nog ruim 8.000 per maand. Dat blijkt uit vanmorgen gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS steeg het aantal WW-uitkeringen eind vorig jaar weliswaar minder hard, maar is de groei nog wel groter dan in 2002. In dat jaar nam het aantal uitkeringen voor werkloosheid gemiddeld met 3.000 per maand toe.

,,De afname kan te maken met de werkgelegenheid die minder snel afneemt. Er vallen mogelijk minder ontslagen dan in de voorgaande periode'', zegt onderzoeker Ton Ferber van het Centraal Bureau voor Statistiek.

De groei van de hoeveelheid bijstandsuitkeringen nam vorig jaar toe, in tegenstelling tot de afvlakkende groei van het aantal WW-uitkeringen. In een jaar tijd is de bijstand toegenomen met 13.000 uitkeringen, een gemiddelde van ruim 1.000 per maand. ,,Er is sprake van een lichte stijging. De conjunctuur is minder zorgelijk dan in de voorgaand periode. Bijstand krijg je meestal als je WW-uitkering afloopt, mogelijk dat mensen sneller weer werk hebben gevonden.''

Bij de arbeidsongeschiktheid (WAO, WAZ en WAjong) viel er wel een daling te noteren. Het aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid is in 2003 met 11.000 afgenomen. Eind vorig jaar lag het totaal op 982.000 uitkeringen. Een groot deel van de afname kwam voor rekening van de groep mannen van 45 tot en met 54 jaar. Het aantal uitkeringen voor deze categorie lag in 2003 zevenduizend lager ten opzichte van het jaar er voor.

,,Het heeft te maken met de voorgenomen wijzigingen van de WAO, die strenger wordt. De keuringen zijn daarop anticiperend al aangescherpt. Je ziet bijvoorbeeld dat het aantal mensen dat gedeeltelijk arbeidsongeschikt is op hetzelfde niveau is gebleven, terwijl de hoeveelheid mensen die volledig arbeidsongeschikt is juist is afgenomen'', aldus onderzoeker Ferber van het CBS.