`Kabinet laat belangrijke innovatietaken liggen'

Het kabinet richt zijn innovatiebeleid te veel op vernieuwing van technologieën. Minstens zo belangrijk zijn de kwaliteit van managers en de manier waarop een bedrijf is georganiseerd. Maar daarvoor heeft Den Haag nauwelijks aandacht.

Dat zei vandaag prof.dr. H. Volberda van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Volberda, hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid, uitte zijn kritiek tijdens het uitspreken van de zogeheten Innovation Lecture. Dat is een lezing die het ministerie van Economische Zaken jaarlijks organiseert. Het initiatief tot die lezing sluit ook goed aan bij het voornemen van het kabinet om van Nederland een van de meest innovatieve landen van Europa te maken. Vier jaar geleden hebben Europese regeringsleiders zich voorgenomen dat Europa in 2010 de meest dynamische kenniseconomie ter wereld moet zijn.

Volberda wil dat Nederland meer gaat investeren in onderzoek naar zogeheten administratieve innovatie. Dat wil zeggen, de manier waarop de kwaliteit van managers en van organisaties van invloed is op het vermogen tot innoveren. Uit onderzoek blijkt dat een bedrijf innovatiever is naarmate managers meer open staan voor veranderingen, en ze snel nieuwe ideeën kunnen herkennen en ondersteunen. Een bedrijf zal ook succesvoller zijn als het snel kan inspringen op veranderingen bij een concurrent of een doelgroep. Maar volgens Volberda zijn Nederlandse bedrijven, zeker de grotere, op dit moment veel te veel gefixeerd op het reduceren van kosten en op kortetermijnresultaten. ,,Ze exploiteren, maar vergeten te exploreren.''

Als positief voorbeeld noemde Volberda het Amerikaanse technologiebedrijf 3M. Dat heeft als doel om 30 procent van zijn omzet te halen uit nieuwe producten die in de laatste vier jaar op de markt zijn gebracht. De Amerikaanse computer- en printerfabrikant Hewlett-Packard, de grootste pc-fabrikant ter wereld, wil zelfs 70 procent van zijn omzet uit producten halen die in de laatste twee jaar op de markt zijn gekomen.

Volberda pleitte voor een ranglijst die de administratieve innovatie van publieke en private instellingen in Nederland weergeeft.