Is Murat D. een kind of een volwassene?

Morgen begint de rechtszaak tegen Murat D., de scholier die er van wordt verdacht een docent te hebben doodgeschoten. Zeven vragen over de rechtszaak.

Murat D. wordt verdacht van moord dan wel doodslag op Hans van Wieren, docent en adjunct-directeur van het Terra College, een vmbo-school in Den Haag. De verdachte heeft drie dagen na zijn daad bekend dat hij op de middag van 13 januari in de schoolkantine heeft geschoten op het slachtoffer. Van Wieren overleed dezelfde avond in het ziekenhuis.

Is er iets bekend over het motief?

Murat D. heeft verklaard dat hij heeft geschoten ,,in een opwelling'', na een korte woordenwisseling met Van Wieren over een dreigende schorsing van school wegens wangedrag. Vrienden van de verdachte hebben verklaard dat hij zich getergd voelde door Van Wieren, omdat deze hem geregeld in het bijzijn van medeleerlingen zou hebben berispt.

Wordt Murat D. berecht als meerderjarige of minderjarige?

Murat D., inmiddels zeventien, was op 13 januari zestien jaar oud en dus minderjarig. Daarom wordt zijn zaak behandeld door de jeugdstrafkamer van de rechtbank Den Haag. Voor 16- en 17-jarigen bestaat echter de mogelijkheid om een straf uit het volwassenenrecht op te leggen. De rechter kan dat doen als hij, volgens de wet, ,,daartoe grond vindt in de ernst van het begane feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan.''

Rechtszaken van minderjarigen zijn normaliter besloten. Waarom wordt in dit geval de pers wel toegelaten?

De voorzitter van de jeugdstrafkamer heeft besloten dat in dit geval het belang van de openbaarheid zwaarder weegt dan het belang van de bescherming van de privacy van de verdachte en diens familie. Daarom is sprake van behandeling ,,achter gesloten deuren met bijzondere toegang''. Voorwaarde is dat de belangen van de verdachte ,,niet meer dan strikt nodig in het geding komen''. Maximaal 25 journalisten die zich vooraf hebben aangemeld worden toegelaten. Er mogen tijdens de zitting geen film- of geluidsopnamen, foto's of tekeningen worden gemaakt.

Is het in juridisch opzicht een complexe zaak?

Ogenschijnlijk niet. Er is één verdachte die heeft bekend, er zijn getuigen, er is een wapen. De complicatie schuilt vooral in de keuze die de rechter moet maken: minderjarigenrecht of volwassenenrecht? Waarschijnlijk speelt deze kwestie een belangrijke rol tijdens de rechtszaak. De rechter laat zich hierover informeren door rapporten van onder meer psychologen en medewerkers van Kinderbescherming. De officier van justitie en de verdediging zullen deze informatie van hun interpretatie voorzien. De keuze van de rechter wordt morgen nog niet bekend, en pas in het vonnis gemotiveerd.

Wat is de mogelijke straf die wordt opgelegd?

Bij een veroordeling voor moord of doodslag volgens het strafrecht voor minderjarigen kan een jeugddetentie van maximaal 24 maanden worden opgelegd. Daarnaast kan de rechter de veroordeelde maximaal zes jaar in een Inrichting voor Jeugdigen laten plaatsen. Als de rechter kiest voor volwassenenrecht en een veroordeling wegens moord, geldt maximaal een gevangenisstraf van twintig jaar of levenslang. Bij een volwassen veroordeling voor doodslag geldt een maximum celstraf van vijftien jaar.

Wat wordt de tactiek van de verdediging?

Daar is nog niets over bekend. Murat D. wordt verdedigd door de advocates A.M.D. Naarden van kantoor Vlek en M.E. de Meijer van kantoor Salomons Van der Valk, allebei uit Den Haag. Beiden hebben tot nog toe geweigerd met de pers te praten. Vermoedelijk wijst de verdediging op de gezinsomstandigheden van de verdachte. Zijn vader, kort voor het schietincident gearresteerd, werd onlangs veroordeeld tot acht jaar cel wegens poging tot moord.

Zijn er nog andere verdachten in deze zaak?

Op vrijdag komen twee andere verdachten voor de rechter. Een meerderjarige man staat terecht wegens medeplichtigheid aan moord, hij wordt er van verdacht het pistool aan Murat D. te hebben geleverd. Een minderjarige jongen wordt verdacht van hulp bij het verbergen van het wapen na het schietincident. De rechtbank Den Haag verwacht beide zaken elk in één dag te kunnen afronden. Als die planning uitkomt, volgt de uitspraak op 29 april.

    • Mark Duursma