Huisartsen werken efficiënter, maar kunnen nog beter

De Nederlandse huisartsen zijn sinds eind jaren tachtig aanzienlijk efficiënter en korter gaan werken, maar het kan nog wel veel doelmatiger. De huisarts vervult zijn rol als `poortwachter' uitstekend: 96 procent van de klachten waarmee patiënten bij hem aankloppen handelt hij zelf af. Bij de behandeling is de arts geleidelijk aan ook steeds vaker de richtlijnen gaan hanteren die door de beroepsgroep zijn opgesteld. Dit zijn enkele van de uitkomsten die de Tweede Nationale Studie naar de huisartsenzorg heeft opgeleverd. De resultaten van dit onderzoek zijn vandaag aan minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) aangeboden.