HSL-Zuid ruim een miljard duurder

De totale kosten voor de aanleg van de hogesnelheidslijn naar Brussel en Parijs zullen volgens de laatste raming ruim een miljard euro hoger zijn dan vorig jaar nog was berekend. Dit blijkt uit de laatste voortgangsrapportage over de tweede helft van 2003 die minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In haar brief meldt de minister dat de projectkosten aan het begin van dit jaar werden geschat op ruim 6,7 miljard euro. Het budget voor de aanleg van de HSL-Zuid was echter vastgesteld op 6,3 miljard euro. Vorige zomer werden de kosten nog geraamd op 5,5 miljard euro en aan het begin van het project midden jaren negentig ging men nog uit van 3,4 miljard.

Peijs geeft niet aan waardoor de nieuwste kostenstijging is ontstaan, maar de prijsontwikkeling speelt een belangrijke rol zo blijkt uit de grafieken in het overzicht. De minister wil de 400 miljoen euro die ze nu tekort komt uit de risicoreservering halen, zo schrijft ze. Peijs' voorganger De Boer (LPF) zette voor het afdekken van grote risico's een bedrag van iets minder dan een miljard euro apart. De Tweede Kamer voorzag dat toen eigenlijk al vaststond dat het geld ook werkelijk zou worden uitgegeven.

Eerder al uitte de Algemene Rekenkamer stevige kritiek op deze aanpak omdat het budgetrecht van de Tweede Kamer hierdoor wordt ondermijnd. Vorig jaar werd besloten om een commissie onder leiding van de PvdA-er Duivesteijn een eigen onderzoek te laten doen naar de gang van zaken bij de grote spoorprojecten HSL-Zuid en de Betuwelijn. Tijdens het laatste overleg tussen de minister en de Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat op 7 april j.l. bleken de woordvoerders van alle partijen zeer ongerust over de voortdurende kostenstijgingen. Oppositie en regeringspartijen weigerden bij die gelegenheid toestemming voor het aanwenden van 90 miljoen euro voor het opvangen van tegenvallers. De Kamerleden, inclusief CDA en VVD eisen van Peijs een uitgebreide onderbouwing voor dit bedrag.

In de laatste rapportage schrijft de minister dat de snelle verbinding tussen Amsterdam en Parijs in het begin zeventien minuten langer zal duren dan is beloofd.