Gelukkig zijn wij die verjaren in mei

Mensen die in mei geboren zijn hebben volgens een studie die gisteren op het wetenschapsfestival van Edinburgh werd gepubliceerd de meeste kans op geluk. Meer dan 40.000 mensen namen deel aan de internetenquête van professor Richard Wiseman, een psycholoog van de universiteit van Hertfordshire in Groot-Brittannië.

Volgens het onderzoek evalueren mensen die geboren zijn tussen maart en augustus hun leven positiever dan mensen uit de wintermaanden. De helft van de mensen die het levenslicht zagen in mei beschouwen zichzelf als `gelukkig', terwijl dat er in oktober nog maar 43 procent zijn.

Professor Ruut Veenhoven van de Erasmus Universiteit van Rotterdam heeft veel onderzoek gedaan naar geluk. ,,Deze resultaten verbazen me niet echt. Er zijn al eerder onderzoeken geweest naar de relatie tussen je geboorteperiode en persoonlijkheidseigenschappen. En meestal werden – net als hier het geval is – kleine verbanden ontdekt'', zegt hij.

Toch hoeven winter-baby's niet te panikeren. ,,Het gaat hier om `perceptie van geluk', het is niet zo dat mei-baby's echt meer kans hebben op succes. Ze hebben gewoon een optimistischer instelling en grijpen elke kans die zich aandient'', zegt professor Wiseman op zijn website www.luckfactor.co.uk. Om dit te testen liet hij de optimisten ook de cijfers van de loterij voorspellen. Hierbij vonden hij en zijn collega's geen significante verschillen tussen de optimisten en de mensen die hun kans op geluk negatief inschatten.

Over de redenen van zijn opmerkelijke onderzoeksresultaat is Wiseman nog onzeker. ,,Er moet nog meer onderzoek naar gedaan worden. Het mogelijke verschil zou kunnen zitten in het feit dat diegenen die in mei zijn geboren de hele zomer meemaken in hun eerste levensmaanden, terwijl diegenen die in oktober op de wereld komen eerst de winter ervaren.'' ,,Dat is één verklaring. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat moeders in de zomermaanden gewoon fitter zijn'', zegt professor Veenoven over deze stelling van zijn Britse collega.