Extra geld voor 9 grote steden

Negen grote steden in Nederland kunnen voortaan aanspraak maken op extra geld uit de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV). Staatssecretaris Van der Laan (Cultuur en Media) heeft dit afgesproken met provincies en gemeenten.

Dit heeft het ministerie van OCW gisteren bekendgemaakt. Verder krijgen vijf steden met een kunstvakopleiding voor beeldende kunst of vormgeving toegang tot het geld. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Enschede, Groningen en opleidingssteden Tilburg, 's Hertogenbosch, Breda, Leeuwarden en Zwolle krijgen voor de periode 2005-2008 in totaal een bedrag van 16,7 miljoen euro.

Voorheen werd een bedrag van 18 miljoen euro verdeeld over dertig gemeenten. ,,Dat betekende dat het bedrag teveel versnipperde. Er was continu net te weinig geld om goede dingen te kunnen doen. De beslissing past in wat Medy van der Laan al eerder stelde: liever meer aan minder, dan minder aan meer,'' zegt een woordvoerster van OCW. De vijf steden met een kunstopleiding zijn vrij om hun aandeel te besteden aan andere bestemmingen dan educatie. Voor alle veertien steden geldt wel dat de bijdrage gebruikt moet worden voor `alleen collectieve voorzieningen en een betere afstemming van vraag en aanbod'.

De provincie speelt hierin een regierol. De negen steden zijn geselecteerd omdat ze volgens de woordvoerster van OCW ,,al een duidelijk eigen profiel hebben, dat ze met het geld beter kunnen ontwikkelen''.