Evenementen moeten politie deels betalen

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) wil organisatoren van grote evenementen laten meebetalen aan de kosten van extra politie-inzet. Hieronder vallen ook professionele voetbalclubs.

Dit heeft hij gisteren via een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld.

Na de zomer komt Remkes naar verwachting met een uitgewerkt voorstel. De maatregel is bedoeld om de openbare orde te handhaven bij voetbalwedstrijden of popfestivals waar heel veel extra politie nodig is. Het ministerie zal een lijst maken van evenementen die onder de regeling vallen. Risicowedstrijden uit het betaald voetbal zullen er zeker op staan.

De eigen bijdrage van de organisatoren kan oplopen tot de helft van de totale kosten voor de politie-inzet. De minister wil onderzoeken of het mogelijk is om een korting te geven aan organisaties die zelf al veel in veiligheid geïnvesteerd hebben. Benadrukt wordt dat politie-inzet niet ,,te koop'' is. Burgemeesters en korpsbeheerders zullen in voorkomende gevallen besluiten hoeveel agenten bij een bepaalde gelegenheid worden ingezet. De maatregel is bedoeld als aanvulling op afspraken die politie-inzet moeten terugdringen. Vorig jaar bedroeg het aantal uren politie-inzet bij voetbalwedstrijden van het betaald voetbal 337.140. Dat aantal stijgt jaarlijks met gemiddeld 10 procent.

De maatregel was al aangekondigd in het regeerakkoord. Al sinds de jaren tachtig is het doorberekenen van politiekosten onderwerp van debat. In 1999 onderzocht de commissie-Mans de mogelijkheden om deze maatregel door te voeren. Het voorstel van Remkes is hierop gebaseerd. De regering ging toentertijd niet akkoord omdat zij principiële bezwaren had. Zij vond het garanderen van veiligheid een van de kerntaken van de overheid, die daarom voor de kosten diende op te draaien.

De korpsbeheerders zijn tegen het voorstel. Hun woordvoerder Cees den Bakker zegt dat de korpsbeheerders de politie-inzet willen terugbrengen zonder dat organisatoren moeten meebetalen. ,,We moeten ze op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen. Daarnaast moeten ze meer vrijwilligers inzetten en kunnen organisatoren zelf particuliere bedrijven inhuren.'' Organisatoren laten betalen voor politie is geen goed idee. ,,Dan denken ze dat, omdat ze betaald hebben, de politie aan hun verlangens moet voldoen. Daarnaast betalen ze dan misschien wel liever voor politie dan dat ze zelf zorgen voor goede beveiliging.'' De korpsbeheerders vinden dat sommige evenementen desnoods moeten worden afgelast.

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is ook tegen. ,,Er zijn goede afspraken gemaakt. Wij zijn verantwoordelijk in de stadions en hebben daar veel geld in gestoken'', verklaart een woordvoerder. Meebetalen aan politie-inzet vindt de KNVB principieel onjuist. ,,We voelen ons niet aansprakelijk voor maatschappelijke problemen buiten het stadion.''