Emigratie makkelijker

Het wordt voor burgers makkelijker om binnen de Europese Unie te emigreren. Staatssecretaris Wijn (Financiën) heeft de zogenoemde zekerheidsstelling afgeschaft – een soort bankgarantie waarin verklaard wordt dat de emigrant eventuele latere belastingaanslagen kan betalen. Emigranten worden zo verlost van een aantal administratieve, soms zeer kostbare verplichtingen.

Het afschaffen van de zekerheidsstelling is een gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van enkele weken geleden. Het Hof bepaalde toen dat in een Franse zaak de zekerheidsstelling in strijd was met het recht op vrije vestiging in de Unie.

Het afschaffen van de zekerheidsstelling heeft geen effect op de zogenoemde conserverende aanslag. Die is bijvoorbeeld van toepassing als emigranten zelf een pensioen hebben opgebouwd waarover ze nog geen belasting hebben betaald of als er, eveneens belastingvrij, lijfrentes zijn gespaard. Bij uitkering van pensioen of lijfrente dient dan alsnog belasting betaald te worden.

Omdat Brussel een Europese richtlijn wederzijdse bijstand bij invordering kent, loopt de Nederlandse schatkist geen geld mis. De fiscus in het land waar de emigrant zich vestigt, zal alsnog de te innen belasting heffen en doorsturen naar Nederland.