Dollar spekt pensioenfonds

Pensioenfonds PGGM heeft vorig jaar meer geld verdiend met `handel' in de Amerikaanse dollar dan met al zijn beleggingen in aandelen, obligaties en vastgoed ter waarde van samen 50 miljard euro bij elkaar.

Dat bleek gistermiddag na de presentatie van het jaarverslag van PGGM, het tweede pensioenfonds van Nederland. PGGM voorziet meer dan een miljoen werknemers in de bedrijfstakken zorg en welzijn van pensioen.

PGGM verdiende met al zijn beleggingen samen 7,4 procent. De neutralisatie van de koersval van de dollar leverde het fonds, in euro's gemeten, echter nog eens 7,6 procent extra rendement op. Bijna de helft van de beleggingen van PGGM luidt in andere valuta dan de euro, zo blijkt uit het jaarverslag.

Met het totale rendement van 15 procent is PGGM koploper bij de pensioenfondsen die voor complete bedrijfstakken werken. ABP, het driemaal zo grote pensioenfonds voor een miljoen ambtenaren en leraren, verdiende vorig jaar 11 procent. ABP dekte naarmate het jaar vorderde een steeds groter deel van zijn dollarrisico's af, PGGM doet dat consequent volledig.

De dollarwinst van PGGM onderstreept de cruciale rol die het valutabeleid vorig jaar heeft gespeeld bij de rendementen van de pensioensector. In het tweede deel van de jaren negentig zijn de pensioenfondsen met hun geld massaal de grens overgegaan om buiten de euro te beleggen, vooral in de Verenigde Staten en in landen met opkomende economieën. Pensioenfondsen die zich vorig jaar niet of maar ten dele indekten tegen de koersval van de dollar kwamen met sterk lagere rendementen uit de bus. Het rendement op het pensioengeld is, ondanks de sterk gestegen pensioenpremies, veruit de belangrijkste inkomstenbron van de meeste pensioenfondsen. PGGM ontving vorig jaar bijvoorbeeld ruim 2,3 miljard euro aan pensioenpremies van werkgevers en werknemers, maar de beleggingen leverden bijna het drievoudige op: 6,8 miljard euro.

PGGM heeft vorig jaar in zijn lange termijn prognoses zijn verwachtingen over de toekomstige inflatie met ongeveer een procentpunt naar beneden bijgesteld. Dat tikt door in de verwachte rendementen, die van 9 procent naar 7,8 procent zijn verlaagd.

    • Menno Tamminga