Bot: nu in Irak vastberaden zijn

Minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) vindt dat ,,juist nu in Irak enige vastberadenheid wordt gevergd'', omdat ,,nu weg gaan, toegeven aan terreur'' zou betekenen. Bot zei dit gisteren na afloop van een CDA-bijeenkomst over internationale veiligheid in Den Haag.

De recente ontwikkelingen hebben echter geen directe invloed op een beslissing van het kabinet over het eventueel langer blijven van de Nederlandse troepen in Irak, aldus Bot. Daarover beraadt het kabinet zich nog steeds. Op dit moment is de bedoeling dat de Nederlandse militairen op 30 juni terugkeren uit Zuid-Irak. Volgens Bot kan er geen besluit worden genomen zolang ,,alle feiten niet duidelijk zijn'', waaronder een door het kabinet zeer gewenste grotere rol voor de Verenigde Naties in Irak. Bot sprak voordat de Amerikaanse president Bush een persconferentie over Irak had gegeven.

In een gisteren door Bot en minister Kamp (Defensie, VVD) naar de Tweede Kamer gezonden brief staat dat het kabinet de actuele situatie in Irak weliswaar ,,zorgwekkend'' vindt, maar dat de veiligheidssituatie in de door de Nederlandse troepen bewaakte provincie Al Muthanna relatief rustig is gebleven. Weliswaar heeft de sji'itische leider Al Sadr, wiens aanhangers elders in Irak in gevechten met buitenlandse troepen verwikkeld zijn, ook in Al Muthanna geprobeerd meer voet aan de grond te krijgen. Maar hij is daarin ,,voorshands'' niet geslaagd, aldus de brief van de ministers.

De Nederlandse troepen hebben de afgelopen dagen hun veiligheidsmaatregelen verscherpt. Dat komt er in de praktijk op neer dat de militairen voortdurend hun helm bij zich dragen en dat er nieuwe regels zijn voor het rijden in konvooi.

Op de CDA-bijeenkomst werd een `Discussienotitie over internationale veiligheid' besproken waarin onder andere gepleit wordt voor een grotere Europese inspanning op het gebied van veiligheid. Tijdens het debat werd Bot gevraagd of hij meende dat Nederlanders wel bereid zijn het risico te dragen dat een `harde aanpak' van het internationale terrorisme met zich meebrengt. Sprekend over militairen zei Bot daarop dat ,,we nu een beroepsleger hebben. Het is duidelijk dat wie zich vandaag de dag als soldaat aanmeldt het risico loopt om te sneuvelen voor het vaderland. We moeten er natuurlijk wel alles aan doen om dit te voorkomen''.

Aan de discussie werd ook deelgenomen door CDA-Kamerlid Eurlings, tevens CDA-lijsttrekker bij de komende verkiezingen voor het Europese Parlement. Eurlings hekelde het feit dat de Amerikanen in de luchtvaart wel op ruime schaal gebruikmaken van in Europa vergaarde veiligheidsgegevens ten aanzien van passagiers, maar omgekeerd nauwelijks bereid blijken Europa te informeren. In geen geval mag kritiek op de Verenigde Staten echter ontaarden in ,,kortzichtig anti-Amerikanisme'', benadrukte Eurlings.