Resten Romeinse tempel gevonden in Brabant

In het Brabantse Kessel zijn aan de oever van de Maas resten aangetroffen van het grootste Romeinse heiligdom ooit in Nederland gevonden. Dat hebben onderzoekers van het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam geconcludeerd na het bestuderen van een grote hoeveelheid Romeins steenbouwmateriaal. De resten kwamen in 1976 al boven water tijdens baggerwerkzaamheden, maar pas onlangs werd het onderzoek naar de herkomst afgerond. Reconstructie en vergelijking van de resten heeft de onderzoekers ervan overtuigd dat er bij Kessel ooit een Gallo-Romeinse tempel heeft gestaan. Opbaggering van honderden offerobjecten, zoals munten, sieraden en wapens doet de onderzoekers vermoeden dat de plek van de tempel een belangrijke cultusplaats was. Waarschijnlijk was de tempel, die vermoedelijk uit 100 na Christus stamt, het hoofdheiligdom van de Bataven.