`Premier mist kracht'

Premier Balkenende ontbeert `kracht', meent VVD-fractieleider Van Aartsen. In een interview met het Algemeen Dagblad zei de leider van de tweede coalitiepartij in de Tweede Kamer dat de premier ,,meer moet durven''. ,,Hij heeft er wel zin in, maar het komt er niet uit'', aldus de liberale voorman.

Van Aartsen raadt de premier, en ook de rest van het kabinet aan om meer op te treden in de stijl van Rita Verdonk, de VVD-minister voor Integratie en Vreemdelingenzaken. De VVD-fractievoorzitter herhaalde zijn oproep dat het kabinet meer moet doen dan ,,op de winkel passen''.

Nederland lijdt aan een ,,doorgeschoten consensus- en coalitiesysteem'', denkt Van Aartsen. ,,Soms moet je trappen om iets voor elkaar te krijgen. (...) Er is meer uitdaging, meer Schwung, meer ambitie nodig.'' Van Aartsen refereert in dit verband aan het kabinet-Kok II, waarvan hij zelf als minister van Buitenlandse Zaken deel uitmaakte. Daarin heerste, zegt hij, ,,een gevoel van wat besturen we samen toch lekker'', maar aan het eind van de rit meende de kiezer dat niemand daar iets van had gemerkt. Van Aartsen zegt dat de huidige coalitie de rit wel moet uitzitten omdat het alternatief, een kabinet van CDA en PvdA ,,te veel conserverende trekken'' zou vertonen.

,,Het kan heel goed'' dat de VVD in 2007 de huidige kabinetssamenstelling tot inzet van de verkiezingen gaat maken, aldus Van Aartsen. ,,Misschien met een lijstverbinding met D66.''

Van Aartsen steekt een beetje de draak met Balkenendes verzekering dat hij in het Witte Huis op zulk hoog niveau was ontvangen. Dat niveau was niet hoger dan bij eerdere bezoeken van ex-premier Kok en hemzelf, zegt Van Aartsen, ,,maar wij hadden veel minder iets van: kijk ons toch eens''.