`Foto Arjan Erkel lag op onze eettafel'

Oud-schaatstrainer Henk Gemser was zijdelings betrokken bij de vrijlating van Arjan Erkel. Sport in een maatschappelijke rol.

De telefoon bij schaatscommentator en oud-schaatstrainer Henk Gemser heeft niet stilgestaan sinds bekend werd dat hij een rol heeft gespeeld bij de vrijlating van de ontvoerde Nederlandse hulpverlener Arjan Erkel, die twintig maanden heeft vastgezeten in de Russische deelrepubliek Dagestan.

Is uw rol een bewijs dat sport een bijdrage kan leveren aan de oplossing van een maatschappelijk probleem?

Gemser: ,,Generaliserend niet, incidenteel wel. Via de sport kunnen mensen worden gemobiliseerd. Sport kan een bijdrage leveren, omdat het grenzen overschrijdt.''

Wat heeft u precies gedaan?

,,Ik heb impulsief gehandeld, uit medeleven met de ouders. Via Artsen zonder Grenzen, waar ik lid van ben, kwam ik achter het adres van de familie. Ik heb een brief geschreven en zo is het contact ontstaan. Inmiddels is Arjans vader een vriend van me. Ik heb via sportkoepel NOC*NSF sportbonden gevraagd hun internationale contacten aan te spreken. En Johan Cruijff heb ik bereid gevonden zijn foto met een handtekening te gebruiken voor een advertentie in Russische kranten om de ontvoering onder de aandacht te brengen. De naam Cruijff spreekt meer tot de verbeelding dan Gemser. Verder heb ik Russische vrienden, onder wie de schaatser Vadim Sajoetin gevraagd in Rusland ruchtbaarheid aan de zaak te geven.''

Heeft u zelf nog wat kunnen doen?

,,Weinig. Ik ben een keer in Moskou geweest, waar ik voor wat publiciteit heb kunnen zorgen. Ik ben daar ook mensen tegengekomen, van wie ik aanvankelijk dacht dat het toeval was. Maar dat bleek achteraf niet zo. Ze wilden weten wie ik was en hoe zuiver mijn bedoelingen waren. Ik kan niet zeggen wie het waren, omdat ik geheimhouding heb beloofd.''

Werd u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen?

,,Nauwelijks. Sporadisch kreeg ik te horen dat Arjan nog in leven was. Schaatsen blijkt in Rusland een machtige sport; er was een entree in hoge kringen.''

Intens meegeleefd?

,,Ja, dat zeker. Er was de afgelopen maanden een zekere spanning. We hadden thuis de foto van Arjan Erkel op de eettafel liggen.''

Heeft u Arjan inmiddels gesproken?

,,Nee, ik ken hem persoonlijk niet. Ik heb na de vrijlating wel contact gehad met zijn ouders en broer.''