Welteke's val heeft weinig gevolgen

De val van Ernst Welteke heeft een enorme symbolische betekenis. De Bundesbank, uit het presidium waarvan hij zichzelf tijdelijk heeft teruggetrokken, was de meest gerespecteerde openbare instelling van het naoorlogse Duitsland. De Duitse eigenwaarde heeft een gevoelige klap gekregen.

Maar het is lastiger vast te stellen welke praktische gevolgen deze affaire zal hebben. Dat komt doordat de ooit zo machtige Bundesbank tegenwoordig een enigszins hulpeloze indruk maakt. De verantwoordelijkheid voor het Duitse monetaire beleid werd vijf jaar geleden uit handen gegeven. De stem van Welteke was er één van velen (en ook nog eens een zachte) in de bestuursraad van de Europese Centrale Bank, die de rente in de eurozone bepaalt. De Bundesbank heeft slechts een ondergeschikte rol bij het toezicht op de banken. Daarom is het moeilijk te begrijpen welk voordeel Dresdner Bank dacht te kunnen behalen door Welteke's rekening van 7661 euro bij het luxueuze Adlon Hotel in Berlijn te betalen.

Welteke's voornaamste taak was het aansporen van politici om door te gaan op het pad van de structurele hervormingen. Dat zou het plezier kunnen verklaren waarmee een aantal ministers zijn val heeft begroet. Het verklaart ook waarom de meeste waarnemers denken dat er niet veel zal veranderen, of hij nu blijft of niet. Of het zou moeten zijn dat zijn eventuele opvolger de regering iets meer speelruimte zal gunnen ten aanzien van de hervormingen. En sommige Duitsers zouden zich kunnen afvragen wat die 15.000 werknemers van de Bundesbank de hele dag eigenlijk doen.