Webcongres: moeten we af van de christelijke feestdagen?

De 150 deelnemers aan het webcongres van NRC Handelsblad reageerden op de stelling: christelijke feestdagen moeten worden vervangen door nationale herdenkingsdagen. Slechts 19 procent was het daarmee eens. De historische kennis wordt er toch niet beter van, vond de rest.

Birsen Karatay, Rotterdam: ,,De gemiddelde Nederlander kent zijn eigen geschiedenis en culturele identiteit niet. Er is niks mis mee om hem wat nationale gevoelens bij te brengen. Angst voor nationalisme en superioriteitsgevoel is ongegrond. Bepaalde belangrijke gebeurtenissen kunnen herdacht, benadrukt worden, zoals de Beeldenstorm, de Pacificatie en de grondwetswijziging van Thorbecke. Een aantal religieuze dagen kan dan geschrapt worden, zoals de tweede pinksterdag.''

Valérie Verschuijl, Driebergen: ,,De christelijke feestdagen horen bij onze cultuur, net zoals de belangrijke historische gebeurtenissen. Ik vind het een goed idee om enkele daarvan te blijven memoreren door een herdenkingsdag, maar dat alleen is niet voldoende. In het onderwijs moet (veel) meer aandacht zijn voor het overdragen van de nationale en Europese geschiedenis.''

Nigel Lamb, Den Haag: ,,Nederland heeft een christelijke basis, en zo moet het blijven. School is de plaats om ervoor te zorgen dat de belangrijkste historische feiten geleerd worden. Scholen in Nederland spelen te veel op trends en laten alle besef van wat Nederland tot Nederland heeft gemaakt varen.''

Michelle Essink, Nijmegen: ,,Het zal de kennis van de geschiedenis niet bevorderen als we van historische gebeurtenissen herdenkingsdagen maken. Het is nu al slecht gesteld met de kennis over wat de christelijke feestdagen precies inhouden. Het is met name voor jonge mensen niet belangrijk waarom ze een vrije dag hebben, als ze maar vrij hebben.''

Ide Lustig, Leusden: ,,Met het historisch besef is het in Nederland zeer slecht gesteld. In landen als Engeland en Frankrijk is dat gemiddeld veel beter. Het vak geschiedenis moet dan ook weer in ere hersteld worden en verplicht worden, net als Nederlands. Om echter de christelijke feestdagen in te ruilen voor historische dagen is zonder praktisch geschiedenisonderricht een slag in de lucht.''

Anne Graumans, Amsterdam: ,,Pasen, Pinksteren en Goede Vrijdag zijn inderdaad achterhaald! Ik ben voor herdenkingsdagen met een bepaald thema zoals bijvoorbeeld democratie, gelijkheid, antidiscriminatie en einde van het kolonialisme. Je kunt dan elk jaar op een andere (historische) gebeurtenis de aandacht vestigen.''

Piet Buwalda, Den Haag: ,,Het is inderdaad erg nodig meer historisch besef te doen ontstaan, maar vervanging van de christelijke feestdagen zou niet alleen een groot deel van ons volk tegen het zere been schoppen, maar bovendien symbolen doen verdwijnen die sterk hebben bijgedragen tot onze cultuur en dus behoren tot ons historisch besef.''

Maurice Ackermans, 's-Hertogenbosch: ,,We zullen toch godbetere niet ook nog meemaken dat we Kerstmis gaan inruilen tegen een dag waarop we het Plakkaat van Verlatinge gedenken?? De meeste mensen weten nu al niet meer waar Kerstmis voor staat en dat is minstens zo bedroevend als niet weten wat de Geuzen in Den Briel deden of wie Karel de Grote was.''

Gerard Bader, Amsterdam: ,,Bijna alles wat van waarde was in dit land is in hoog tempo aan het verdwijnen. Vaderlandse geschiedenis? Weg ermee! Zelfs volksvertegenwoordigers blijken in een historisch vacuüm te leven. Kunstmatig te creëren nationale feestdagen helpen natuurlijk niet, als bijna niemand meer weet wat de Acte van Verlatinge is, de meeste jongeren denken dat Michiel de Ruyter een collega is van Ankie van Grunsven en de VOC een voetbalclub.''

Ingrid Petiet, Zwolle: ,,Hoewel het inderdaad absurd is dat er zo'n nadruk ligt op alleen de christelijke feestdagen in een sterk ontkerkelijkt en tegelijkertijd multikerkelijk land, denk ik niet dat dit de oplossing is. Vraag de gemiddelde Nederlander wat Pasen of Pinksteren is en men weet het niet. Het vervangen van deze vrije dagen door dagen die gelieerd zijn aan een historische gebeurtenis, zal het historisch besef niet vergroten.''

Sara Muller, Amsterdam: ,,De christelijke feestdagen komen voort uit religieuze dwingelandij, en dan ook nog vanuit één stroming. Maar het nationalisme bevorderen vind ik ook geen goed idee. Neem thema's rond de vooruitgang van de mensheid, zoals het einde van de slavernij. En kies dan een handige verdeling over het jaar, zodat de mensen ook nog iets hebben aan de vrije dagen.''

Paul van den Bergh, Tilburg: ,,Net zomin als christelijke feestdagen bijdragen aan een verbreiding van het christelijk geloof, zullen nationale herdenkingsdagen bijdragen aan een groter historisch besef. De stelling impliceert dat het zinvol is om historisch besef te hebben. Wij zijn echter niet geneigd om van onze fouten uit het verleden te leren. Nietzsche schreef in Nut en Nadeel van de Geschiedenis (1873) al over een teveel aan historisch besef in zijn eeuw. Hij zag het als een teken van verval, dat steeds werd gekeken naar roemruchte daden uit het verleden.''

Yael Schrijver, Amstelveen: ,,Hedendaagse idols, Madonna, Britney Spears, Johnny Depp, zijn bekender dan oude als Piet Hein en Michiel de Ruyter. Dat is erg. Ik zie echter geen causaliteit tussen feestdagen en historisch besef. Historisch besef is door alle eeuwen heen iets van de happy few geweest. Mensen leren niet van de geschiedenis. Wat telt is de waan van de dag.''