`Verdonkeradiel' wil asielzoeker adopteren

. Alle ongeveer 150 plaatsnaamborden in de Friese gemeente Dongeradeel zijn door actievoerders van het Anti Discriminatiebureau (ADB) Fryslân en het Fries Centrum voor Internationale Samenwerking overgeplakt en voorzien van de naam `Verdonkeradiel'.

Hiermee protesteren beide instanties tegen het geplande uitzetcentrum, dat in het voormalige asielzoekerscentrum in Dokkum moet komen. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en integratie) wil, gesteund door een Kamermeerderheid, 26.000 asielzoekers die niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, het land uitzetten.

,,Asielzoekers in Friesland zijn geen nummer, maar hebben een gezicht. We zullen alles doen om hun uitzetting te voorkomen'', aldus B. Otjes van het ADB. Het bureau wil onder meer geweldloze sitdownacties organiseren, wanneer politiemensen illegalen manen het land te verlaten. Tevens roept het ADB dorpelingen op om asielzoekers te adopteren, door hun maandelijks een bedrag te geven. In ruil daarvoor zouden de vluchtelingen dan hand- en spandiensten kunnen verrichten. Het idee is om drie jaar te overbruggen – het ADB Fryslân hoopt dan dat Verdonk van het politieke toneel is verdwenen en er een ander asielbeleid komt.

Burgemeester R.S. Cazemier (VVD) van Dongeradeel reageert laconiek. ,,Protesteren mag, plakken niet.'' Hij noemt de plakactie zinloos. ,,Er is een democratisch besluit genomen in de Tweede Kamer en dat moet je respecteren.'' Cazemier vindt dat Dokkum zijn verantwoordelijkheid moet nemen om het kabinetsbesluit uit te voeren. ,,In 1996 deden we dat ook, toen hier een asielzoekerscentrum werd geopend. Dat was toen ook omstreden.''

Ook met het oog op werkgelegenheid wil het college het azc omvormen tot een uitzetcentrum. Bij het azc werken ruim 20 mensen.