Rivaal aast op deel NOB

De belangrijkste onderdelen van het Nederlands Omroepproductie Bedrijf (NOB) komen mogelijk in handen van United Broadcast Facilities. Daarmee ontstaat een nieuw facilitair bedrijf dat een dominante positie krijgt in Hilversum.

United is na het NOB het grootste facilitair bedrijf in Hilversum en daarmee de voornaamste concurrent van NOB, dat nog eigendom is van de Nederlandse staat. Beide werken zowel voor publieke als commerciële omroepen.

United en NOB Holding hebben een verklaring ondertekend waarin staat dat United het eerste recht heeft om een bod uit te brengen. Dat bevestigen president-directeur M. Jonkhart van NOB Holding en directeur H. Bout van United. Voor het einde van volgende maand moet United met een definitief bod komen.

NOB is de grootste leverancier van opname-, montage- en studiovoorzieningen in Hilversum. De verwachte opbrengst van de te verkopen NOB-onderdelen was enkele jaren geleden nog 70 miljoen euro. Volgens president-directeur Jonkhart van NOB Holding is het ,,zeer de vraag'' of dat bedrag gehaald wordt. Oorzaak is een krimpende markt sinds het kabinet bezuinigingen heeft opgelegd aan de publieke omroepen.

[vervolg NOB: pagina 3]

NOB

United wil groeien in het buitenland

[vervolg van pagina1]

Het onderdeel van NOB Holding dat United wil kopen is de Broadcast Service Group (duizend werknemers). Daartoe behoren de bedrijven NOB decor, NOB Duitsland, NOB Hongarije, Videohouse (België), Dutchview, Ciris, Camcompany en Cinevideo.

United Broadcast Facilities is vooral geïnteresseerd in de winstgevende, buitenlandse activiteiten van het NOB. Jonkhart: ,,United wil uitgroeien tot een van de grotere Europese facilitaire bedrijven. Daar passen onze activiteiten in Hongarije, Duitsland en België prima in.''

Het nieuwe bedrijf krijgt een dominante positie op de Nederlandse markt. NOB en United hebben, volgens Jonkhart, nu samen een marktaandeel van 50 tot 60 procent. ,,Om een monopolie in Nederland te vermijden kan het zijn dat United na de overname op termijn onderdelen zal verzelfstandigen of dienen activiteiten te worden overdragen aan de concurrentie'', aldus Jonkhart. Ook de mededingingsautoriteit NMa moet nog akkoord gaan.

Het NOB werd in 1988 opgericht als facilitaire afsplitsing van de NOS. Sinds de oprichting heeft het concern tientallen miljoenen euro verlies geleden. Het kabinet herbevestigde in 2001 dat het NOB geprivatiseerd zou worden. Afgelopen jaren zijn bij reorganisaties honderden arbeidsplaatsen vervallen. Ook is het onroerend goed (het Mediapark) verkocht. Deelnemingen in andere mediaondernemingen zijn afgestoten. Sinds vorig jaar maakt het NOB weer winst.

Na de verkoop aan United resteert alleen NOB/Crossmedia (400 werknemers), dat zorgt voor het uitzenden van radio- en televisieprogramma's. Dat bedrijf blijft eigendom van de Staat en wordt mogelijk ondergebracht bij de publieke omroep.