Rijke kennissen

Door gesprekken met kennissen ontdekte ik een maas in de belastingcontrole. Voor box 3 mag je je vermogen verdelen tussen jezelf en je fiscale partner. Het gedeelte ter grootte van je heffingsvrije vermogen reken je toe aan jezelf en de rest, ook al is dat een ton, aan je fiscale partner. Wanneer deze alleen AOW ontvangt, hoeft deze geen aangifte te doen. De belastingcontrole ontgaat dit en mijn rijke kennissen betalen dus niets in box 3. Andere rijke kennissen ontvangen alleen een E-formulier en vullen geen box 3 in. Ik moet mijn verontwaardiging kwijt.

(H. van R.)

Uw kennissen vergissen zich. Een aanslag blijft achterwege wanneer de belastingplichtige een verzamelinkomen heeft dat uitsluitend bestaat uit AOW. Het verzamelinkomen omvat ook de 4 procent rendement in box 3. Er wordt dus een aanslag opgelegd wanneer het te betalen bedrag meer dan 211 euro (2003) is. Wanneer iemand een verkeerd biljet krijgt, en daardoor inkomsten niet aan kan geven, is hij verplicht om het juiste biljet aan te vragen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele