Plannen Nijs

Staatssecretaris Nijs wil experimenteren met extra selectiemaatregelen op kennis en motivatie bij de ingang van het universitaire onderwijs en met differentiatie in collegegeldheffing bij bepaalde studies (W&O, 27 maart). Zij wil hiermee bereiken dat meer slimme scholieren een bètastudie kiezen, dat het rendement van de opleidingen stijgt en dat Nederland met bepaalde topopleidingen beter internationaal kan concurreren. Mijn stelling is dat zij aan de verkeerde knoppen draait om de beoogde effecten te bereiken.

Over selectie voor het hoger onderwijs is al zoveel geschreven met als uitkomst dat er geen valide instrumenten zijn om bovenop het vwo-eindexamen nog betrouwbaar te kunnen selecteren. Hoe kunnen we de belangstelling van scholieren wekken voor bèta-opleidingen?

1. Maak het beroep van leraar veel aantrekkelijker, zodat de beste opleiders het vwo instromen. Die kunnen scholieren enthousiast maken voor de natuurwetenschappen.

2. Bètaprofielen duidelijk maken èn houden en niet sjoemelen met natuurkunde.

3. Meisjes enthousiasmeren om een exact pakket te kiezen. Dat lukt in Denemarken en Finland wèl.