Oplopende temperaturen

Economisch weerbericht. Afnemende depressies. Verspreid voorkomende opklaringen, behalve in het politieke deel van het land, alwaar beperkt zicht. Aanhoudende bovenmodale buitensporige beloningen in de hogere lagen. Onbeperkt pensioenzicht boven Schiphol. Oplopende temperaturen in de auto- en huizenbranche. De tegenwind lijkt te gaan liggen, maar we mogen het nog niet weten.

Ook in China schijnt economisch de zon. Neerlands Grote Roerganger J.P. Balkenende was er samen met zijn chef buitenland op bezoek. Ter voorbereiding van een Chinees-Europese top. In dezelfde week dat Amnesty International aan dat land het record meeste executies per jaar uitdeelde werd gesproken over de Europese bereidheid het wapenembargo op te heffen. Balkenende & Bot, voor al uw economische Waarden en Normen.

Ook in Duitsland een vertrouwd patroon. De top beweegt zich in bovenwaartse richting, de bevolking versobert. Bankpresident Welteke droeg met zijn gezin op geheel eigen wijze bij aan de prijsopdrijvende introductie van de euro. Hij stimuleerde de economie met een hotelverblijf van meer dan 7.000 euro op kosten van een commerciële bank. De Duitse bevolking drinkt inmiddels meer water dan bier. 129 liter mineraalwater tegen 117 liter bier per jaar ging er in een gemiddeld Duits lijf. Ontnuchterende soberheid.

Een beetje blij is minister Zalm wel met zijn Europese rode kaart. Het spoort zijn coalitiegenoten aan om verder te bezuinigen. Zelf heeft hij die hulp niet nodig; als er wat valt weg te snijden staat hij voor in de rij. Dan kan het met de eurocent zo gebeurd zijn. In Woerden wordt een proef gedaan met centloos betalen. Als die slaagt kan het muntje nationaal worden omgebracht. Eurolanden mogen helemaal zelf beslissen om centloos door Europa te gaan. Europa, best belangrijk!

Doorwerken. Tot je vijfenzestigste. Voor velen een spookbeeld, voor Balkenende c.s. een vrome wens. In het gevecht om de lange levensavond loopt minister De Geus steeds meer butsen op. Hij moet de sociale partners steeds meer handreikingen doen. Het is de vraag of de gemiddelde afzwaaileeftijd van 63,1 jaar veel zal dalen. Ouderen blijven solidair met het jongere deel van de samenleving. Maar wel op gepaste afstand. Vanaf de golflinks, de collegebanken of het Spaanse ouderenresort.

De wereldbevolking neemt vooral in het westelijk deel fors in individuele omvang toe. Hamburgerketen McDonald's geeft daarom het menu een gezonder uiterlijk. Met salades, fruit en yoghurt. Behalve een heapy een healthy meal. Met de Giant Green en een dubbele McSkinny.

    • Cees Verschure