Nijmegen gaat stevig bezuinigen

De gemeente Nijmegen wil de komende drie jaar fors bezuinigen. Het bedrag loopt op van 3 miljoen in 2005 tot bijna 11 miljoen in 2008. De helft van de bezuiniging wordt gerealiseerd door het schrappen van 87 arbeidsplaatsen. Eerder kondigde Nijmegen al een bezuiniging aan waarbij 76 banen verdwijnen. Het college van B en W denkt dat er binnen het ambtelijk apparaat efficiënter en met minder leidinggevenden kan worden gewerkt. Gedwongen ontslagen zijn vooralsnog niet aan de orde. Nijmegen bezuinigt daarnaast onder meer op de aanleg van fietspaden en busbanen en subsidies voor verschillende maatschappelijke instellingen.