In VS veel oude stemmachines

De Verenigde Staten dreigen bij de presidentsverkiezingen in november geconfronteerd te worden met dezelfde problemen als in 2000. Volgens een commissie van Democraten en Republikeinen hebben de meeste staten nog geen oplossing voor de problemen die in 2000 leidden tot een hertelling van de stemmen in delen van Florida en tot verschillende rechtszaken. De oude ponsmachines, die werken met gaatjes in de stembiljetten, zijn nog lang niet overal vervangen door elektronische stemmachines.