Eieren zoeken

Dit vijf kilo zware dinosaurus-ei – hier bewonderd door de lokale jeugd – is 65 miljoen jaar geleden gelegd, waarschijnlijk door Rajasaurus narmadensis. Deze tweebenige dinosauriër leefde in India tegen het einde van het Krijt (65 miljoen jaar geleden). Gravers van een telecommunicatiebedrijf in de West-Indiase deelstaat Gujarat stuitten onlangs op het ei toen zij een zendmast wilden installeren.

Rajasaurus narmadensis (`het koninklijke dier uit de vallei van de Narmada-rivier') was een tweebenige vleeseter die tot tien meter lang kon worden. Een schedel van deze op Tyrannosaurus rex gelijkende soort is in 1983 in Gujarat gevonden, maar pas in augustus 2003 erkend als een aparte soort.

Volgens experts in Indiase kranten lijkt het ei op de foto sterk op eieren die zijn gevonden in de buurt van Rajasaurus. Maar paleontoloog Anne Schulp van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht wijst erop dat het vaak moeilijk is dino-eieren te determineren. Direct bewijs (een dino-embryo in een ei of een gefossiliseerde moeder op het nest) is zeldzaam. Een fout is snel gemaakt. Zo hielden paleontologen de dinosaurus Oviraptor lange tijd voor een eier-rover, maar de (resten van) eieren die bij dit fossiel zijn aangetroffen waren waarschijnlijk afkomstig uit het eigen nest van deze dino.