Eerste Nederlands al in de vijfde eeuw opgetekend 2

2In het bericht over de aard van de schrijver van de oudste literaire Nederlandse tekst `Hebban olla vogala enz.' mis ik het gegeven dat de monnik die in Rochester deze probatio pennae schreef, er ook dezelfde inhoud in het Latijn bij heeft geschreven. Het is logisch dat men zich al geruime tijd afvraagt welke tekst de vertaling is, de Nederlandse die van de Latijnse of omgekeerd. Het verheugende nieuws is volgens mij dat prof. Van Oostrom nu op het idee is gekomen om in de min of meer contemporaine Middellatijnse en Iberische poëzie te gaan snuffelen naar voorbeelden van die Latijnse tekst en dat hij nu de oorsprong zoekt in de mooie, hartstochtelijke vrouwenliederen uit die tijd en uit die wereld.

    • Willem Mooijman