Eerlijkheid wordt gestraft

Mijn schoonmoeder overleed onlangs op de gezegende leeftijd van 99 jaar. Mijn man, haar enig kind, was gemachtigd om haar bankzaken te regelen. Na de betaling van de crematie, was er nog 108 euro over op haar rekening. Mijn man stuurde de bankpas naar de bank, met het verzoek om dat bedrag op zijn rekening bij te schrijven. Dat kan niet, want de bank wil een bewijs van de notaris waaruit blijkt dat mijn man de enige nabestaande en erfgenaam is. Had mijn man het geld uit de muur gehaald, dan had dit geen problemen gegeven. Eerlijkheid wordt gestraft.

(B. van W.)

De bank heeft gelijk. Zo luiden de regels ter bescherming van andere erfgenamen. Het is beter om zo'n rekening eerst leeg te halen en daarna op te zeggen.

    • Adriaan Hiele