De bijbel springt niet onbarmhartig om met dieren 2

2Rudy Kousbroek beschuldigt ons van obscurantisme: stelselmatig en irrationeel verzet tegen de vooruitgang en de rationele wetenschap. Wij voelen ons onheus bejegend. De Dierenbescherming baseert haar beweringen juist altijd op wetenschappelijk onderzoek. Dat we dat doen, komt ons zelfs op kritiek te staan uit de hoek van de wat meer actiegerichte groeperingen, die vinden dat we soms te degelijk zijn. Om een punt te maken moeten we ons wel eens bedienen van retoriek of beeldspraak waarbij we de zaken nogal zwart-wit neerzetten. Maar zo werkt massacommunicatie nu eenmaal, ook voor de Partij voor de Dieren.

Kousbroek beweert voorts dat wij op het `hoogtepunt' van de varkenspestepidemie (1997) een campagne tegen klonen startten daarmee aangevend dat we er helemaal naast zaten: ,,De varkens stierven bij bosjes, maar de Dierenbescherming moest zo nodig ten strijde te trekken tegen klonen'', zegt hij eigenlijk. Niet waar: de Dierenbescherming voerde krachtig actie tegen het zinloos doden van miljoenen varkens en roerde zich volop. De Inspectiedienst Dierenbescherming zat bovenop het `ruimen' en probeerde te redden wat er te redden viel, maar werd door de overheid geweerd.

Samen met Natuur & Milieu en de Voedingsbond FNV presenteerden wij een saneringsplan voor de varkenssector. En we voerden actie voor preventief vaccineren. Tijdens onze manifestatie tegen de aanpak van de varkenspest, in Den Haag op 30 mei 1997, trad nota bene Kousbroeks kunstbroeder Koos van Zomeren op als spreker. De `campagne tegen klonen' waar Kousbroek op doelt startte niet in 1997, maar liep al jaren.