Botsende revoluties

Zuid-Afrika maakt de balans op van de afafschaffing van de apartheid tien jaar geleden. Heeft de zwarte massa kunnen aanhaken bij de blanke elite? Zijn er meer banen, is er meer te eten, of heeft de regering het land aan het bedrijfsleven verkocht? De stand van zaken op vier plekken in Johannesburg en volgens professor Sampie Terreblanche.

    • Bram Vermeulen