`Verbod islamitisch opvoedboek'

GroenLinks bepleit een verbod op het boek Gids voor de Islamitische Opvoeding, omdat daarin gepleit wordt voor vrouwenbesnijdenis, het onder voorwaarden slaan van vrouwen en kinderen, en joden ,,listigheid en slechtheid die de mensen bederven'' wordt toegedicht.

De Kamerleden Halsema en Azough pleiten voor een verbod in schriftelijke vragen aan minister Donner (Justitie). De gids, een vertaling uit het Engels, is in een oplage van vierhonderd exemplaren verschenen bij uitgeverij Noer in Delft, die gespecialiseerd is in islamitische boeken, zoals gidsen voor het gebed.

In het boek heet het dat vrouwenbesnijdenis weliswaar niet verplicht is, maar de voorkeur geniet – onder andere ter matiging van vrouwelijke seksuele verlangens en ter voorkoming van kanker. Een man zou zijn vrouw zodanig mogen slaan dat er geen littekens achterblijven, en zijn zoon, wanneer deze het gebed verwaarloost.

GroenLinks meent dat genoemde passages uit de gids aanzetten tot genitale verminking, geweld tegen vrouwen en kinderen en haat tegen bevolkingsgroepen. Dat zijn strafbare feiten. De minister wordt voorts verzocht na te gaan in hoeverre de gids in gebruik is bij het bijzonder islamitisch onderwijs.